Încă un an din viaţa noastră ni s-a dus
Încă un an la anii vieţii noastre-am pus
Încă un an de multă trudă şi suspin
Încă un an de bucurii, dar nu din plin.

Noi am pornit acum un an pe-acelaşi drum
Dar dintre toţi cu noi aici câţi sunt acum?
Mulţi dintre cei pe care noi mult i-am iubit
Ne-au părăsit, s-au strămutat în veşnicii.

Noi am rămas încă un an pe-acest pământ
Este un har dat pentru noi de la Cel Sfânt
Doamne, noi toţi venim la Fiul cu-n dor nespus
Fă-l tu bogat în binecuvântări de sus.

Iar peste-un an când înaintea Ta vom sta
Şi-Ţi vom cânta toţi ca şi-acum iubirea Ta
Mai mult cu unul, mai puţini sau câţi vom fi
Jos pe pământ sau colo sus în veşnicii.

Advertisements