Cum trebuie să ne raportăm la rău? Ce trebuie să gândim, să simțim și să facem cu privire la răul satanic? La moartea unui băiețel atacat de un pitbull?  La moartea a trei mineri curajoși care încercau să-și salveze colegii de muncă? La cei 500 de morți în urma cutremurului din Peru? Toate acestea sunt doar câteva dintre tragediile prezentate la buletinele de știri. Cum rămâne apoi cu răul și suferința cu care te confrunți în viața ta personală? Iată răspunsul, pe scurt:

Opt lucruri pe care să le faci cu privire la rău

Pe de o parte:

1. Așteaptă-te la rău. „Nu vă miraţi de încercarea de foc din mijlocul vostru, care a venit peste voi ca să vă încerce, ca de ceva ciudat, care a dat peste voi” (1 Petru 4:12).

2. Suferă totul. „[Dragostea] acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul” (1 Corinteni 13:7; cf. Marcu 13:13).

3. Mulțumește pentru efectul pozitiv al răului cu care te confrunți. „Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu Tatăl, pentru toate lucrurile, în Numele Domnului nostru Isus Hristos” (Efeseni 5:20; cf. 1 Tesaloniceni 5:18). „Ba mai mult, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre; căci știm că necazul aduce răbdare …” (Romani 5:3-5).

4. Urăște răul. „Dragostea să fie fără prefăcătorie. Fie-vă groază de rău, și lipiți-vă tare de bine” (Romani 12:9).

5. Roagă-te să scapi de rău. „Și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău” (Matei 6:13).

6. Dă în vileag răul. „Nu luați deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului, ba încă mai degrabă osândiți-le” (Efeseni 5:11).

7. Biruiește răul prin bine. „Nu te lăsa biruit de rău, ci biruiește răul prin bine” (Romani 12:21).

8. Împotrivește-te răului. „Împotriviți-vă diavolului, și el va fugi de la voi” (Iacov 4:7).

Patru lucruri care să nu le faci niciodată cu privire la rău

Pe de altă parte însă:

1. Nu dispera crezând că răul din lume a scăpat de sub controlul lui Dumnezeu. „[El] face toate după sfatul voii Sale” (Efeseni 1:11).

2. Nu capitula în fața ideii că, răul manifestându-se aparent la întâmplare, viața este absurdă și lipsită de sens. „Cât de nepătrunse sunt judecățile Lui, și cât de neînțelese sunt căile Lui! … Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. A Lui să fie slava în veci!” (Romani 11:33, 36).

3. Nu ceda gândului că Dumnezeu păcătuiește sau că este nedrept ori necurat în modul în care conduce Universul. „Domnul este drept în toate căile Lui” (Psalmul 145:17).

4. Nu te îndoi de faptul că Dumnezeu este în totalitate de partea ta în Hristos. Dacă îți încredințezi viața în mâna Lui, atunci ești în Hristos. Nu te îndoi niciodată de faptul că tot răul care vine asupra ta – chiar dacă ar fi să-ți ia viața – reprezintă disciplina părintească plină de dragoste, purificatoare și mântuitoare a lui Dumnezeu. Răul acesta nu este o manifestare a pedepsei aplicate de El cu mânie. Această mânie a căzut asupra lui Isus Hristos, Înlocuitorul nostru (Galateni 3:13; Romani 8:3). Dacă suntem copiii Săi prin credința în Isus, Dumnezeu emană spre noi doar îndurare, nu mânie. „Căci Domnul pedepsește pe cine-L iubește, și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care-l primește” (Evrei 12:6).

Atunci când întoarcem spatele lucrărilor diavolului și ne încredem în puterea, înțelepciunea și puterea lui Dumnezeu manifestate în biruințele pline de smerenie ale lui Isus Hristos, noi împlinim planul lui Dumnezeu de a-i permite lui Satan să mai trăiască puțin. Noi glorificăm valoarea infinit superioară a lui Isus. De aceea, te invit să te încrezi în El și să te lași cuprins de uimire văzând modul în care El te mântuiește și îl învinge pe Satan printr-o singură jertfă măreață a dragostei.

Advertisements